ปาล์มน้ำมันเกี่ยวอะไรกับไบโอดีเซล

25 มิ.ย. 2560   191

ปัจจุบันคนไทยมีปริมาณการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิลหรือพลังงานใต้ดินในแต่ละปีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องยิ่งไปกว่านั้นพลังงานเหล่านี้ต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศโดยเฉพาะในรูปน้ำมันดีเซลซึ่งมีปริมาณการใช้งานสูงที่สุดทำให้ประเทศไทยต้องสูญเสียงบประมาณนำเข้าที่สูงดังนั้นทางเลือกอีกทางหนึ่งคือการมองหาพลังงานทดแทนจากผลิตผลทางการเกษตรนำมาแปรรูปโดยพืชที่สามารถทดแทนน้ำมันดีเซลมี3ชนิดคือมะพร้าวปาล์มน้ำมันและถั่วเหลืองซึ่งปาล์มน้ำมันจัดเป็นพืชที่มีการปลูกในประเทศไทยสูงสุดมีศักยสถานที่จัดจำหน่าย